ทุนมูลนิธิปอเต็กตึ้ง

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ วัน ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561, เวลา 15:32 น. 451 ครั้ง นายเอกนรินทร์

คุณสมบัติของผู้ขอทุน

1. นักเรียนปวช.1 ทุกแผนกวิชา

2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

3. มีความประพฤติดี เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

เอกสารที่ใข้ในการสมัคร

1. เขียนเรียงความความจำเป็นในการขอทุนการศึกษา

2. ผลการเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี่ - วันที่ 31 สิงหาคม 2561

(ส่งเอกสารที่ห้องแนะแนว อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1205)